Spolek „Historie a současnost Poohří“

Region Poohří bývá na mapách zobrazován různě, nicméně každý správný Čech by si měl pamatovat, že jej najdeme na severovýchodě Čech spolu s městy jako Žatec, Louny nebo Litoměřice. O problematice vymezení regionu Poohří se ví již dlouho, a proto vznikají sdružení a spolky, které tomuto chtějí učinit přítrž.

„Historie a současnost Poohří“

S velmi podobným záměrem vznikl v roce 2009 také Spolek „Historie a současnost Poohří“. Ten vymezuje region „Poohří“ jako lokalitu kolem středního a dolního toku řeky Ohře. Jak už název spolku napovídá, jeho členové se snaží zmapovat historii tohoto regionu a zprostředkovat ji současným obyvatelům, ale i turistům.

Podpora a rozvoj turistického ruchu a kulturního života v oblasti je druhým pilířem, na kterém činnost spolku stojí. Za svůj cíl dokonce považují celkovou propagaci regionu, aby uspěl na trhu cestovního ruchu a získal co nejvíce možných finančních prostředků na svůj další rozvoj.

Kdo spolek podporuje?

Pro svou činnost doposud získali také významné partnery z oblasti cestovního nebo kulturního života, a to jak v rámci regionu, tak nadregionální spolupráce. Jmenovitě to jsou Oblastní muzeum v Lounech, Státní okresní archiv v Lounech a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Jak získávají finanční prostředky pro své cíle?

První logickou cestou jsou zisky, které plynou ze zvýšeného zájmu turistů o daný region. Zvýšení počtu turistů přináší nejen zlepšení podmínek nejen současným podnikatelským subjektům, ale také těm nově začínajícím či příležitostným (sezónním).

Další finanční prostředky plynou z každoročně pořádané vědecké konference,která se koná v jiném důležitém centru regionu. Ta letošní se uskuteční v říjnu v Kadani. Po každé konferenci jsou sesbírány příspěvky, které na ní zazněly a jsou vydány v odborném sborníku. Finanční prostředky na pořádání konference i na vydání sborníku získává spolek od nejrůznějších sponzorů. Zajímavostí je jistě podpora Fondu T-Mobile a Ústecké komunitní nadace, kteří přispěli částkou 72 000 Kč.