Projekty DA Dolní Poohří o. p. s.

V současné době DA Dolní Poohří o. p. s. provozuje projekt s názvem „Vzděláváme se a poznáváme se navzájem“, čímž splňuje cíle stanovené ústeckým krajem. Tento projekt poběží až do konce července 2017 a je zaměřen na příhraniční oblasti v Krušných horách.

Hlavním cílem je prohloubení znalostí o místní lokalitě. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím různých školení a workshopů uspořádaných pro pracovníky infocenter v oblasti. Dále by se zde měly uskutečnit také poznávací akce mezi českou a německou stranou, konkrétně z měst Chemitz a Drážďany. V těchto městech se navíc v průběhu roku uskuteční veletrh cestovního ruchu, kam jsou zástupci z české strany pozváni jako prezentující.

„Dolní Poohří spojuje…“

V předchozím roce destinační agentura úspěšně realizovala a finančně podpořila projekt s názvem „Dolní Poohří spojuje…“. Ten byl zaměřen na zvýšení turistického potenciálu pro oblasti Dolního Poohří, a to s přesahem do zahraničního povědomí. Projekt sestával ze 3 částí: uspořádání konference, prezentace turistické karty a prezentace turistického balíčku.

Konference

Ve dnech 27. a 28. dubna 2016 se uskutečnila v Lounech rozsáhlá konference o rozvoji turistického ruchu v regionu, možnostech navýšení finančních prostředků i rozvoji přeshraniční spolupráce. Vystoupily zde jak čeští zástupci, tak také hosté ze saské části Euroregionu Krušnohoří. Hovořilo se také o společných podnikatelských aktivitách v oblasti turistického ruchu.

Turistická karta a balíček

Propagace samotného projektu byla podpořena tištěnými materiály, reklamou i sociálními sítěmi. K těmto nástrojům pro rozvoj šetrného cestovního ruchu v oblasti se zástupci z Destinační agentury Dolní Poohří o. p. s. rozhodli přidat i tzv. turistickou kartu a turistický balíček.

Turistická karta fungovala již v minulosti, nicméně je zaměřena především na turistickou sezonu v období duben – říjen a je poskytována pouze jednou stranu (českou). Umožňuje čerpání volných vstupů a slev ve vybraných turisticky zajímavých místech regionu Poohří. Novinkou také je, že je turistická karta číslovaná a nepřenosná.

Oproti tomu turistický balíček je oboustrannou nabídkou partnerských měst Euroregionu Krušnohoří. Kupříkladu Turistický balíček s názvem „Gotické Louny“ v sobě za zvýhodněnou cenu najednou zahrnuje: vstup na věž chrámu sv. Mikuláše, prohlídku města s průvodcem, vstupné do oblastního muzea nebo skanzenu, úschovnu kol a zavazadel na 1 den zdarma. Výhodou balíčku je také to, že se dá koupit dostatečně dopředu a vše si je tak možné časově naplánovat dle aktuální potřeby. Povinností také není ani to, že člověk musí navštívit vše z balíčku v jediný den.