Destinační agentura jako nástroj podpory udržitelného rozvoje regionu

Zlepšení celkové ekonomické kondice, situace kolem udržitelného cestovního ruchu a mediálního obrazu regiony – tyto tři konkrétní cíle si kladl dřívější projekt s názvem "Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje", do nějž region Dolního Poohří také spadá. Je finančně podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Dnes je tento projekt nahrazen dalším s názvem „Brána do Čech“ a je zaměřen na zahraniční návštěvníky a přeshraniční spolupráci. V rámci prvně zmíněného byla vytvořena také Destinační agentura Dolní Poohří o. p. s. Nebyla však jedinou svého druhu. Na území celého ústeckého kraje vzniklo v roce 2010 a 2011 s finanční podporou hned několik destinačních agentur.

Vznik destinačních agentur

Protože se na území ústeckého kraje nachází velké množství přírodních i technických památek, bylo ještě donedávna komplikované je všechny dostatečným způsobem propagovat a přilákat tak do regionu turisty, a tedy i finance. Kraj se proto rozhodl své území rozdělit na čtyři turistické regiony a každý opatřit vlastní destinační agenturou, která by se o propagaci a rozvoj tamního cestovního ruchu a kultury starala. Nejstarší destinační agentura České Švýcarsko o.p.s. vznikla v roce 2001. Destinační agentura Dolní Poohří o. p. s. vznikla až o celých deset let později.

Cíl a činnost DA Dolní Poohří o. p. s.

Jak již bylo zmíněno, Destinační agentura Dolní Poohří o. p. s. byla založena 7. prosince 2011 a sídlí v Žatci v Chrámu chmele a piva. Zakladateli agentury jsou města Klášterec nad Ohří, Kadaň, Žatec, Louny a Ústecký kraj.

Jejím všeobecným cílem je poskytování obecně prospěšných služeb a zajištění udržitelného rozvoje regionu. To vše pro to, aby se zachoval jedinečný ráz regionu Dolní Poohří a to včetně přírodních a kulturních památek.

Mezi další cíle a činnosti sdružení patří:

V neposlední řadě je třeba zmínit fakt, že se Destinační agentura Dolní Poohří o. p. s. stala také koordinátorem pro udělování regionální značky Poohří.

Destinační fond

Veškeré výše uvedené informace se dají nalézt na oficiálních stránkách regionu Dolního Poohří. Zároveň ale vyvstává otázka, odkud se na tuto propagaci turistického ruchu dají sehnat peníze? A kdo jejich případný tok koordinuje a jak? Tyto občas složité finanční mechanismy řeší pro projekt „Brána do Čech“ tzv. destinační fond.

Destinační fond Dolní Poohří

„Destinační fond Dolního Poohří“ byl založen jako dohoda mezi podnikateli, obcemi, krajské samosprávy a neziskových organizací. Fond je založen na principu partnerství, nemá právní subjektivitu a každý přispěvatel do něj získá na oplátku konkrétní protihodnotu. Tato protihodnota je vyplácena každoročně.

Co s vybranými penězi?

Hlavním předmětem využití finančních příspěvků od jednotlivých přispěvatelů je jejich následná propagace v rámci širšího regionu, podpora a propagace regionální dopravy, a také společná tvorba produktů a projektu zaměřených na turistický ruch v regionu. O rozdělování finančních příspěvků rozhoduje tzv. Poradní sbor.