Dluhy na zdravotním pojištění

Mít uhrazené zdravotní pojištění za každý měsíc musíme mít všichni. Nicméně ne vždy jsme to my sami, kdo za nás zdravotní platí. Abychom dluhům na pojištění předešli, je potřeba znát zásady pravidelné úhrady tohoto pojištění.


Zaměstnanci

Za zaměstnance platí zdravotní pojištění jeho zaměstnavatel. Pojištění (13,5%) je třeba odvádět i při zkráceném úvazku alespoň z minimální mzdy; v případě, že zaměstnanec má měsíční mzdu nižší než minimální, dopočítává se doplatek do minimální mzdy. Tento doplatek následovně zaměstnavatel zaměstnanci strhává z hrubé mzdy.Brigádníci na DPČ nebo DPP

Tito si zdravotní pojištění hradí sami při výdělku nižším než 2 500 Kč (DPČ) a 10 000 Kč (DPP).


OSVČ/podnikatelé

Tito si vše zjišťují a zajišťují sami, tedy i placení zdravotního pojištění s tím, že se rozlišuje výše dávek v závislosti na podnikání provozovaném jako hlavní nebo naopak vedlejší činnost. Kromě toho, je nutné na zdravotní pojišťovně nahlásit zahájení podnikání stejně jako případný přechod z hlavní na vedlejší činnost či naopak. Nezapomeňte také zavčas odevzdat přehled o příjmech a výdajích (v opačném případě hrozí pokuta!)


Nezaměstnaní

Nezaměstnaným osobám evidovaným na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Pozor ale! Jakmile z evidence ÚP oficiálně vypadáváte, povinnost platit pojišťovně je na Vaší straně. Je tedy nutné po odchodu z ÚP co nejdříve navštívit pojišťovnu a nahlásit tuto změnu. Nevyhýbejte se tomu; jen byste si tím nastřádali na dluhy a potíže.


Studenti

Za studenta platí pojištění stát do 26 let věku. Starší studenti jsou vedeni na pojišťovně jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) s povinností hradit měsíčně alespoň minimální částky vyměřené podle aktuální minimální mzdy.Lidé pobírající důchod

Za lidi pobírající důchod starobní, invalidní, sirotčí, vdovský a lidé na mateřské či rodičovské dovolené platí pojištění stát.

Ať se nacházíte v jakékoliv situaci, doporučujeme detailně prokonzultovat úhrady pojištění s Vaší pojišťovnou. Za zeptání nic nedáte a předejdete tak případným budoucím nedoplatkům a dluhům.


Co mám dělat, když nevím, zda dlužím nebo ne zdravotní pojišťovně? Kde to mohu zjistit?

Pokud máte pochybnosti, ptejte se na Okresní správě sociálního zabezpečení, OSSZ, v místě trvalého bydliště (vyžadujte písemné potvrzení). Dále se můžete zeptat přímo na Vaší pojišťovně. Zatelefonujte nebo se dostavte přímo na pobočku a vše projednejte, můžete si zažádat o potvrzení bezdlužnosti.


V případě dluhů přesahujících 0,3 mil. Kč zveřejňuje např. VZP ČR seznam dlužníků:vzp.cz


Pokud máte dluh, domluvte se co nejdříve s pojišťovnou na uhrazení, počítejte také s tím, že budete platit penále. Tento dluh spadá (stejně jako dluh na sociálním pojištění nebo na daních) do přednostních pohledávek, tj. při exekuci se může strhávat ze mzdy větší částka než u nepřednostních pohledávek.