Pěší turistika

Naučné stezky

Naučná stezka Bořeň

Stezka začíná u Bořeňské chaty, zahrnuje celkem 9 zastavení, které informují o historických a přírodních zajímavostech okolí. Nejlepší přístup je z Bíliny, případně z vlakové stanice Bílina-Kyselka (cca 4,5 km), parkovat lze i přímo u Bořeňské chaty. Naučná stezka vede po úpatí kopce a poté odbočuje na vrchol, kryje se se zelenou turistickou trasou. Samotný vrch Bořeň tvoří dominantu Bíliny a je považován za největší znělcové těleso ve střední Evropě. Vrchol nabízí nádherný výhled do okolí, území je cenné i z hlediska botanického nebo ornitologického. Až 100 m vysoké skalní srázy jsou vyhledávané horolezci.

Naučná stezka Doubí – Svatošské skály

Stezka je zaměřena zejména na přírodní a historické zajímavosti oblasti. Trasa o délce 13,5 km zahrnuje 12 panelů. Výchozím bodem jsou Karlovy Vary (část Doubí), koncovým bodem je obec Hory. Stezka vede poblíž archeologické rezervace Tašovice, hradiště Starý Loket, míjí několik studánek a u Svatošských skal sestupuje do údolí Ohře. Dále jde proti proudu sevřeným údolím, u bývalé štoly Vildenava a odbočuje do svahu na sever a pokračuje až do obce Hory. Terén je středně náročný, pěšky lze stezku zdolat za 3 až 6 hodin, schůdná (a sjízdná na kole) je po celý rok.

Naučná stezka Poohří

Tato naučná stezka o délce 3,5 km se kryje s červenou turistickou trasou ve směru na Františkovy Lázně. Zahrnuje 10 zastávek, kde se návštěvník dozví informace o historii a přírodě Chebska. Každý panel je doplněn o jeden odborný výraz z ekologie. Stezka je nenáročná, vhodná pro rodiny s dětmi, pro pěší i cykloturisty. Turisté mohou po červené značce pokračovat na Komorní hůrku (jedna z nejmladších sopek na území ČR, vede zde rovněž krátká naučná stezka o třech panelech) a dále do Františkových lázní.

Další naučné stezky v Poohří a blízkém okolí

Naučná stezka NPR Soos - krátká naučná stezka informující o přírodních zajímavostech této lokality, nenáročná.

Naučná stezka Kladská - informace o jednom z nejvýznamnějších rašelinišť v rámci CHKO Slavkovský les (viz odkaz zde), délka 1,6 km, nízká obtížnost.

Více naučných stezek nejen v regionu Poohří naleznete zde.