Vodní turistika

Tipy a trasy na výlet

Celou Ohři (Cheb – Kadaň) lze sjet během týdne, někteří vodáci však dávají přednost jednodenním výletům. Nejoblíbenější jednodenní trasy jsou následující:

V rámci každé trasy lze v blízkém i vzdálenějším okolí řeky podnikat výlety. Popis těch nejzajímavějších turistických cílů a pamětihodností následuje (seřazeno tak, jak jdou po proudu, včetně odboček ke vzdálenějším destinacím). Pro přehlednost je následující text rozdělen do několika úseků.

Úsek Cheb – Kynšperk nad Ohří

Město Cheb – v tomto významném západočeském městě, lze navštívit několik historických zajímavostí, např. hrad, komplex středověkých budov Špalíček, několik zajímavých kostelů (více zde – odkaz na info o městě). Cheb hrál významnou roli v české historii – konala se zde četná diplomatická jednání a byl zde zavražděn i Albrecht z Valdštejna.

Františkovy Lázně – vedle Karlových Varů a Mariánských Lázní se jedná o jedno z nejznámějších českých lázeňských měst. Nachází se cca 4 km severně od Chebu. Ve městě je využíváno celkem 23 pramenů – některé jsou zmiňovány již v 15. století.

Nový Drahov – vesnická památková rezervace, nádherná ukázka lidové architektury Chebska (hrázděné domy). Obec se nachází cca 4,5 km od obce Doubí (Tršnice – nouzové tábořiště). Poblíž leží obec Žírovice, kde můžete navštívit motýlí farmu.

Tršnice – obec, kde vodáci často začínají svou plavbu po Ohři. Jde o malou vísku (administrativně se jedná o místní část Chebu), k dispozici je však hospůdka U Fanynky a nouzové tábořiště.

Národní přírodní rezervace SOOS – leží cca 3 km severně od Tršnic a v rámci ČR se jedná o specifickou lokalitu – návštěvníci zde mohou obdivovat mofety a vývěry minerálních pramenů (nejvýznamnější je Císařský pramen a Pramen Věra) a být svědky doznívající vulkanické činnosti. Rezervací vede naučná stezka. Exoticky znějící název „soos“ pochází z egerlandského německého nářečí a znamená „močál“.

Vokov, Nebanice – menší obce poblíž Ohře, zmiňovány již ve středověku. Ve Vokově stávalo slovanské hradiště a lze zde vidět ukázky lidové architektury, v Nebanicích lze navštívit chov starokladrubských koní a vyvěrá zde kyselka Anita. Úsek mezi Vokovem a Nebanicemi je klidný, menadrující a většinou zde vodákům nehrozí žádné nebezpečí.

Mostov – návštěvníci mohou relaxovat v zámku (v současnosti wellness centrum a hotel), trampové a milovníci folkové hudby ocení festival Folkový Mostov, který se v obci koná každé léto.

Kynšperk nad Ohří – je zmiňován již ve 13. století, kdy byla na vrchu Cunningberg (odtud i název Kynšperk) založena tvrz sloužící k ochraně obchodní stezky, v podhradí pak vzniklo město. Samotné město stojí za návštěvu – zbytky středověkého opevnění, lidová architektura, středověké budovy v centru města. V Kynšperku lze tábořit, půjčit si loď anebo spočinout v jedné z místních hospůdek.

Úsek Kynšperk n. Ohří – Královské Poříčí

Jedná se o klidnější úsek, který je oživen občasnými překážkami (zbořený jez, padlé stromy).

Kačerov – v obci pár km severně od Kynšperka se nachází zámek, stavby lidové architektury a několik pramenů.

Dasnice, Šabina – malé obce, v Dasnici se nachází hospůdka, v Šabině několik pramenů, které lze ochutnat (jsou podobné pramenům z Františkových Lázní). Mezi obcemi je řeka klidná, bez větších překážek. Lze využít i tábořiště Hogan.

Chlum sv. Máří – jedno z nejznámějších poutních míst v ČR, zmiňováno již ve 14. století, kolem r. 1400 zde byl vystaven kostel. Dnešní podoba kostela pochází z barokního období. Místo se nachází cca 3 km od obce Dasnice.

Černý mlýn – nabízí tábořiště a hospodu, nachází se půl km od místní části Hlavno (spadá pod obec Citice), kde je prodejna potravin a další hospoda.

Jezero Medard – uměle vytvořené jezero leží nedaleko Sokolova, vzniklo zatopením povrchového dolu na hnědé uhlí, jedná se o revitalizační projekt. Těžba hnědého uhlí si vyžádala zánik pěti obcí a byla ukončena v r. 2000. Napouštění jezera trvalo cca 7 let (2008 – 2015).

Sokolov – historické město, zmiňováno již v r. 1279. Lze navštívit historické centrum, zámek, za zmínku stojí i kapucínský klášter nebo rozhledna Hrad. V současnosti zde žije cca 24 000 obyvatel, město nabízí veškerou občasnou vybavenost. Již od středověku se zde těžilo (zejména rudy), později se Sokolovský revír stal významným zejména z hlediska těžby hnědého uhlí. Kvůli povrchové těžbě zaniklo v okolí několik obcí. Vlivem poklesu těžby v 90. letech byly některé doly zrekultivovány (již zmíněný Medard) – jako další příklad lze uvést důl Michal, který je v současné době zatopený a slouží jako rekreační základna pro místní i přespolní obyvatele.

Královské Poříčí – je obcí významnou z hlediska historického i turistického. Stejně jako další obce v této oblasti, je i K.P. ovlivněno těžbou. Za návštěvu stojí střed obce – vesnická památková zóna s hrázděnými domy, zakempovat lze v tábořišti u Barona. Obec nabízí možnosti stravování i nákupu potravin. Zde končí druhý úsek plavby po Ohři.

Úsek Královské Poříčí – Loket – Karlovy Vary

Přírodní památka Údolí Ohře – zahrnuje hluboké údolí Ohře před obcí Staré Sedlo. PP byla vyhlášena v r. 1976, předmětem ochrany je jednak kaňonovité údolí, jednak pseudokrasové jevy a významné geologické profily, kde byly nalezeny zbytky třetihorní flóry (např. zkamenělé kmeny stromů), které vydávají svědectví o subtropickém klimatu, jež u nás panovalo právě ve třetihorách.

Loket – toto středověké město situované uvnitř hluboce zaklesnutého meandru Ohře by si žádný vodák neměl nechat ujít. Městu vévodí gotický hrad, který byl součástí pohraničního opevnění budované za Přemysla Otakara II., samotné město hrálo významnou roli při středověké kolonizaci pohraničních oblastí. Střed města je městskou památkovou rezervací. V současné době zde žije cca 3 000 obyvatel a lze zde najít veškerou turistickou vybavenost (obchody, stravování, ubytování). Na okraji města (po proudu Ohře) je kemp, který je vodáky hojně využíván.

Bečov – je jedinečný soubor historických budov, který určitě stojí za návštěvu, ačkoliv se nachází od řeky Ohře přes 20 km. Nejvýznamnější památkou je relikviář sv. Maura, který je společně s korunovačními klenoty nejdůležitější zlatnickou prací v rámci ČR. Historické jádro je městkou památkovou rezervací.

Horní Slavkov – samotné město je rovněž městskou památkovou rezervací a zároveň vhodným výchozím bodem pro výlety do okolí (v rámci CHKO Slavkovský les).

Svatošské Skály – jsou jedním z nejznámějších žulových skalních měst v ČR. Řeka Ohře zde původně vytvořila hluboký kaňon, na levém břehu tak vznikly skalní stěny. Poté tyto mohutné skalní útvary podlehly erozi (působení mrazu, větru, deště…) a vytvořily se tak pilíře, věže a jehlany. Jedná se o tradiční turistickou destinaci a řadí se k nejdéle legislativně chráněným přírodním výtvorům u nás (již od r. 1933). K místu se váže několik pověstí, nejznámější je pravděpodobně ta, kdy Jan Svatoš nechal zkamenět svatební průvod, protože jeho milá Eliška se rozhodla pro jiného. V místě se lze zastavit a občerstvit.

Karlovy Vary – více informací zde (odkaz na info o městě). Karlovy Vary jsou významné zejména díky svým pramenům a specifické lázeňské architektuře. Za návštěvu stojí Muzeum Becherovky.

Úsek Karlovy Vary – Kadaň

Hubertus – pod Karlovými Vary se z klidné Ohře stává svižnější řeka. Nejznámější peřejí je Hubertus, poblíž které se nachází i kemp, jedná se o jeden z nejlepších na Ohři (služby pro vodáky jsou nadstandardní, kemp má navíc rodinnou atmosféru).

Kyselka – lázeňská obec je pojmenována podle minerálních pramenů bohatých na kysličník uhličitý. V obci je hlavní stáčírna minerální vody Mattoni, lze si projít i naučnou stezku Kyselka – Andělská hora.

Radošov, Vojkovice – místa, kde lze plavbu zakončit, v obou obcích se nachází kemp a základní vybavenost. V blízkém okolí lze podniknout výlet na hradiště Stengelberg a Liščí vrch, zajímavý je i zámek ve Velichově (obec mezi Radošovem a Vojkovicemi). Většina vodáků končí právě zde, lze však pokračovat dále do Klášterce nad Ohří a pak do Kadaně.

Klášterec n. Ohří – více info zde (odkaz na kapitou o městech). Za zmínku stojí i nedaleká zřícenina hradu Šumberk, kam vedou turistické značky (výchozí body buď Černýš nebo Kotvina).

Kadaň – téměř osmnáctitisícové město je důležitým kulturním i turistickým centrem oblasti, oblast byla osídlena dlouho před naším letopočtem, jedná se o další potenciální místo, kde mohlo ležet bájné hradisko Wogastisburg (viz Úhošť a Podbořany). Centrum bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou a zahrnuje četné památky a turistické zajímavosti (hrad, Františkánský klášter, Děkanský kostel Povýšené svatého kříže, nejužší ulička v ČR – Katova Ulička, Kadaňská radnice atd.).