POOHŘÍ regionální produkt®“

V průběhu posledních dvou let se v regionu kolem řeky Ohře můžeme setkat během nakupování s výrobky, které nesou označení „POOHŘÍ regionální produkt®“. Tato značka je poměrně velmi nová a oficiálně byla představena teprve na podzim roku 2015. Od té doby proběhly celkem 4 veřejné výzvy, do kterých se mohli přihlásit potencionální zájemci o to, aby jejich výrobek, služba či zážitek nesl právě dané označení odkazující na region původu.

Jak to celé začalo

Na podzim roku 2015 se Destinační agentura Dolní Poohří o.p.s. stala partnerem Asociace regionálních značek. Následně si vytvořila vlastní logo pro produkty ze svého regionu – modrobílé linky, které mají symbolizovat klidnou vodu tekoucí v krajině. Následně proběhla první výzva pro potencionální producenty v regionu. Aktuálně probíhá již čtvrtá výzva.

Co když uspěji?

Pokud potencionální zájemce uspěje, opravňuje ho to používat regionální značku Dolní Poohří a zároveň o tom získává certifikát, který je platný na dva roky. To vše mu má pomoci zajistit větší finanční výnosy, a tedy lepší celkovou ekonomickou stabilitu. Snaha je také o to, aby byl v regionu rozvíjen udržitelný cestovní ruch.

Výhod z toho plynoucích je avšak ještě víc. K větším finančním výnosům úspěšnému žadateli pomáhá také to, že koordinátor značky dále propaguje daného výrobce na svých akcích, na různých veletrzích, v propagačních materiálech či na webových stránkách. Výrobci tak odpadají finanční náklady spojené s propagací (marketing).

Co mi pomůže k úspěchu?

Na závěr je dobré zmínit, že šanci uspět mají zejména výrobci s dlouholetou tradicí v regionu, pozitivním přístupem k trvale udržitelnému rozvoji regionu a také pokud jsou jejich výroby převážně z místních surovin. Značku uděluje Destinační agentura Dolní Poohří řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům.

„POOHŘÍ regionální produkt®“ v praxi

V běžném životě to vypadá tak, že každý výrobek je následně označen touto regionální značkou. Buď se může jednat o visačku, anebo může být značka na samotném obalu výrobku. Pokud se jedná o nehmotný statek, řekněme, že si někdo například zaplatí za masáž z olejů vylisovaných z místních bylin, najdeme regionální značku určitě na oleji. Regionální značka je pak dále garancí toho, že zážitek bude skutečně co nejvíce propojen s místním regionem a bude odvedena ta nejkvalitnější práce.